Készüljünk az érettségire biológiából jellemzők

Az írásbeli vizsgára felkészítő mintafeladatok többféle típusa segíti a tananyag rendszerezését. A szóbeli vizsga elvárásainak megfelelően, az altételekben a kísérletek részletes leírása, meghatározások, terepgyakorlatok segítik a felkészülést.