KÉT GÖRGEY jellemzők

Görgey Guidó, Görgey Artúr amp;amp;amp;#8211; az 1848/49-es szabadságharcos tábornok amp;amp;amp;#8211; oldalági leszármazottjának emlékirata páratlanul érdekes kordokumentum, amely a szerző kalandos életútján keresztül mutat be egy azóta letűnt világot, betekintést nyújt egy mára már történelminek számító korba, s mindezt színes, olvasmányos stílusban teszi.Felidézi gyermekkorát, a család Fiume környéki varázslatos nyaralásait, a amp;amp;amp;#8222;boldog békeidők amp;amp;amp;#8221; hangulatát a Monarchiában. Katonaiskolásként, majd Ludovikás diákként az intézmények mindennapjain át bemutatja a korabeli Magyarország társadalomrajzát. Fiatal tisztként a kiképzésben vesz részt, majd a német megszállás után aktívan bekapcsolódik az ellenállási mozgalomba. Barátjával, Thassy Jenővel próbálja megmenteni Szerb Antalt és barátait is, sajnos eredménytelenül. A háború után a demokratikus rendőrség tagja lesz, majd a Külügyminisztériumba kerül, s így belülről látja, hogyan alakul ki a diktatúra Magyarországon. Származása mi