Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására jellemzők

Ezt a könyvet egyaránt ajánljuk a nagyközönség és a szakértők, a kereszténydemokraták és a más politikai nézetet vallók, a vallásosak és a nem vallásosak figyelmébe.
A nagyközönségnek azért, mert közérthetően, egyes részei akár regényszerűen vannak megírva, az e kor történelme iránt érdeklődőknek pedig azért, mert a könyv kielégíti a szakkönyv követelményeit, és a 20 függelékben több mint 20 dokumentum pontos szövegét tartalmazza. Ezek egy része még soha nem jelent meg, más részük pedig, noha megjelent, gyakorlatilag elérhetetlen. A kereszténydemokratáknak azért ajánljuk a könyv elolvasását, mert pontosan ismerteti a magyar kereszténydemokrácia hőskorának a történetét, amikor az fontos, történelmi jelentőségű szerepet töltött be, a nem kereszténydemokratáknak pedig azért, mert az 1945-1949 és 1956. évi események számukra is kritikus fontosságúak.
A könyv részletesen tárgyalja a Bibó és a kereszténydemokraták közti 1956. évi együttműködést is, amelynek puszta ténye is alig ismert. A vallásosak számára különösképpen érdekes a magyar keresztény politikáról Mindszenty és Barankovics között lefolyt éles vita, amely mások számára is tanulságos.