Kettős tükörben jellemzők

Az elmúlt 90 év során sokan és sokféleképpen írtak az Egyesült Államok részvételéről a Trianoni békeszerződés megalkotásában, de a háború időszakával és a békekonferenciára történő amerikai felkészüléssel gyakorlatilag senki nem foglalkozott. Ennek legfőbb oka az volt, hogy Wilson elnök és kormánya a Magyar Királyságot csak kettős tükörben látta: az amerikai szempontból kevésbé fontos Központi Hatalom (az Osztrák-Magyar Monarchia) kevésbé fontos keleti feleként. Kétoldalú amerikai-magyar kapcsolatokról a háború idején nem beszélhetünk, Trianon megértéséhez azonban feltétlenül szükséges megvizsgálnunk Magyarország helyét és megítélését az amerikai külpolitikában és közvéleményben.
A jelen kötet a szerző tíz évvel ezelőtt megjelent angol nyelvű könyvének magyar olvasók számára átdolgozott és a legfrissebb kutatási eredményekkel bővített kiadása. A magyar nyelvű szakirodalomban elsőként veti össze a szövetségesek Monarchiával kapcsolatos hadicéljait, elemzi Wilson magyarokról alkotott képét és külpolitikai vezetési stílusát, valamint az amerikai belföldi és külföldi propaganda szerepét a Monarchia sorsának alakulásában.