KEZDETBEN VOLT A KERT I-II. jellemzők

A magyar irodalom egyik legnagyobb vállalkozását, tarthatjuk a kezünkben – s ugyanakkor az egyik leghányattatottabb sorsú regényt, ami enyhén szólva nincs benne sem az irodalmi kánonban, sem a köztudatban, s ennél fogva a diskurzusban sem. Az elbeszélés a 19. század közepétől indul, a megformálása és ábrázolásmódja, ritmusa, széles társadalmi tablója a teljességre tör. Az erőteljesen önéletrajzi ihletésű mű a nagy átalakulások és ellentmondások lázában égő magyar társadalom mikroszkopikus pontosságú analízise – de mikor? Ugyanis ezt az elkésett Bildungregényt, amely a reformkortól a trianoni katasztrófáig jeleníti meg Magyarország sorsát, már egy felgyorsult korban a huszadik század húszas-harmincas éveiben kezdte írni Lesznai Anna, és az ábrázolt történelmi időt követő újabb katasztrófák és kontinensek vízválasztói után csak 1967-ben láthatott napvilágot, több korszaknyi távolságban a tapasztalatoktól és problémáktól.Eltelt újabb fél évszázad, és a rendszerváltás után eredeti gyökere