Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és munkafüzet használatához jellemzők

A kézikönyv tartalmából: A kerettanterv tartalma és követelményrendszere; A taneszközök tartalmi és szerkezeti felépítése; Olvasástechnika - szövegértés - szövegfeldolgozás; Módszertani ajánlások; Felmérő lapok megoldókulcsai; Néhány író, költő rövid életrajza; Tanmenetjavaslat a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyvhöz és munkafüzethez; Felhasznált irodalom; Tanmenetjavaslat az írástanításhoz; Jegyzetek