Kézikönyv a Virágvarázs című programsemleges virágábécés gyakorló olvasókönyv 1. osztály anyagához jellemzők

Ehhez a könyvhöz nincs feladatlap, csupán egy rajzfüzet, amely szabad tervezésű, és így nem kényszerjellegű. Majd 2. osztályban kapcsolódik hozzá a biológiai SMS-kártyacsomag. Ismét tudományosan megállapítható erről az ábécéskönyvről is, hogy egyedi-eredeti, mert még hasonlót sem írt senki, nemcsak a jelenben, hanem a magyar olvasástörténet kezdetétől fogva. Negyven éven keresztüli nevelőmunkámban a magyar ábécéskönyvek megjelenésétől kezdve tanulmányoztam a szakirodalomban a változást, fejlődést. Jelképesen már szerepelt virág az ábécében, de szakdidaktikai szempontból senki nem dolgozta fel a virágokat. Betűalakításban, formarendszerben még nem alkalmazta egyetlen tankönyvíró sem. Munkám alapköve: a szépségen, harmónián, szereteten alapuló személyiségfejlesztés. (Tolnai Gyuláné)