Kézikönyv az új lakástörvény, a helyiségbérleti jogviszony magyarázatához jellemzők

A könyv tartalmazza többek között a lakás és helyiség fogalmi meghatározását, a lakás- és helyiségbérleti szerződés keletkezésének, módosításának és megszűnésének a magyarázatát, annak esetleges érvénytelenségét, az érvénytelenség jogkövetkezményeit. Bemutatja a házastársak és élettársak lakáshasználatát meghatározó előírásokat, továbbá a lakás- és helyiségbérleti szerződés felmondásának kötelező szabályait. A társasházról szóló törvény érinti a társasházakban élő bérlők jogviszonyát, ezért a szükséges terjedelemben ennek a törvénynek a rendelkezéseit is feldolgozza. A könyvben megtalálhatók a legfontosabb szerződésminták is.