Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? jellemzők

A magyar közgondolkodás közismerten család- és gyermekcentrikus. A 15-40 éves házas nők több mint háromnegyede számára a családi élet jelenti az elsődleges prioritást. A makrostatisztikai adatok viszont nem tükrözik a társadalom ezen vélt családközpontúságát. Vajon mi az oka a "szubjektív" és az "objektív" helyzetkép közötti különbségeknek? A könyv egyrészt a házasodási hajlandóság, a párkapcsolat-formálódás legfontosabb objektív jellemzőit és azoknak bekövetkezett változásait vizsgálja, másrészt a házasodási hajlandóság, a párkapcsolati formák elemzése mellett a partnerszelekciós mechanizmusok, a "ki kivel házasodik" kérdését is górcső alá veszi az elmúlt évtizedek Magyarországán.