KI(S)MÉREGETŐ - 5-6. OSZTÁLY jellemzők

Raktári szám: 80238A Ki(s)számoló sorozattal olyan gyakorlófüzetet adtunk az 1-6. osztályosok kezébe, mellyel az algebra tananyagot (a számolási feladatokat) tudták készségszinten elsajátítani a tanulók.A Ki(s)méregető füzetünkkel a geometria tananyag hasonló gyakoroltatását kívánjuk megvalósítani.E kiadvány két évfolyam anyagát tartalmazza, nem évfolyamra szétbontva, hanem témakörönként csoportosítva. Így lehetőség nyílik az osztály színvonalához történő igazodásra, illetve az egyéni differenciálásra.Kétnagy fejezet alkotja a könyvet:I. SzerkesztésekII. SzámításokMindkét rész jól felépített, fokozatosan nehezedő feladatsoron keresztül gyakoroltat.Az egyes témákat mintafeladatok indítják, s számonkérő lapok (Tudáspróbák) zárják.A kiadvány segíti a tanulók munkáját a tanítási órákon (pótolhatja a tankönyv mellett a munkafüzet szerepét), hasznos lehet az iskolából hiányzóknak, a tananyagban elmaradóknak, a dolgozatra felkészülőknek. A jelenleg forgalomban levő tankönyvek mindegyikéhez ja