Kicsinyek nagy kérdései jellemzők

Ez a kötet - a gyermekek nyelvéről, a hitről, Istenről, Jézusról, a Szentlélekről, az angyalokról, az ördögökről, az imádságról, a Bibliáról, a halálról, a feltámadásról, az egyházról, az istentiszteletről, a keresztségről, az úrvacsoráról, a parancsolatokról és az egyházi évről szóló fejezeteivel - a tárgyalt témák hátterét dolgozza fel, leépíti az előítéleteket és félelmeket, és szabaddá tesz minket az őszinte beszélgetésekre.