Kidolgozott emelt szintű történelem érettségi tételek 2015 jellemzők

A történész-politológus szerzőpáros az általános céllal írt felkészítő kiadványoktól eltérően kifejezetten a 2015-ös tavaszi és őszi vizsgaidőszakra meghirdetett 30 emelt szintű történelem szóbeli témakör feldolgozását tűzte ki célul. Az ismeretek rendszerezését és elmélyítését témakörönkénti lexikai áttekintés, lényegkiemelés, kidolgozott tételek és nagyszámú eredeti forrás segíti, jól felépített didaktikai rendszerben. A könyv ismeretanyagában mindenben megfelel az emelt szintű érettségi követelményeinek, helyenként azon is túlmutat, mivel valljuk, hogy a sikeres szóbeli szerepléshez, a vizsgázók közül kitűnéshez a magabiztos fellépés mellett "kell egy kis plusz".