KINCSEIM VÁROSA - EMLÉKEK ÉS ÁLMOK jellemzők

Erős az áthallás a cím és a szerző szülővárosa, Kolozsvár középkori jelzője (kincses város) között. Ferenczi Enikő kincseit gyermek- és ifjúkora színteréről ássa elő kis könyvében. A Sydney-ben élő szerzőnő önéletrajzi írása leginkább szellemi és erkölcsi természetű értékeket lajstromoz: család, iskola, anyanyelv és kultúra. Az emberi tartást adó példák és tanítások egész életre szóló batyut jelentettek a legtávolabbi földrész idegen nagyvárosába vetődött vándornak. Mindenkinek megvannak a saját Kolozsvárai. A gyökerei. Ahová kötődik, amiből táplálkozik. Ez az írás mégis más. Más, mert Kolozsvár és az ott lakó magyarok helyzete, élete volt más ugyanazokban az évtizedekben, mint mondjuk Debrecenben, Budapesten, Párizsban vagy Sydneyben Ferenczi Enikő kötetéről valójában nehéz lenne szépirodalmi besorolást adni. Talán memoár lenne a legpontosabb, ám ezt is felülírja az emlékezések, leírások, tapasztalások, érzelmi felfedezőutak közé iktatott és zárójelbe tett, kurzívval szedett, történel