KINCSES KOLOZSVÁR KALENDÁRIUMA 2015-2016 jellemzők

„Immár negyedik alkalommal szorongunk a lezárt kalendáriumunk láttán: vajon nem maradt-e ki valamilyen fontos esemény, személyiség, aminek/akinek itt volna a helye. Bizonyosan nem teljes ez a kalendáriumunk sem, csakis az lehet a kitűzött célja, hogy az itt élők és ide látogatók figyelmét a város ťkincseireŤ, tárgyi és szellemi potenciáljára irányítsa.Szerzőink és a szerkesztők visszatekintenek emlékezetre méltó eseményekre, emberekre, régi utcáin, terein barangolnak, körültekintenek a szűkebb és tágabb környezetünkben élő közösségekben, íróink szemüvegén keresztül nézik és láttatják a várost, felidézik sportkultúránk kissé megfakult emlékeit... Reméljük azt is, hogy nemcsak az augusztustól júliusig tartó esztendő folyamán veszik elő és lapozgatják e könyvet, de elő-előveszik – a többi kötetünkhöz hasonlóan – valahányszor ťtársalogniŤ akarnak a kincses várossal. ” ( H. Szabó Gyula)