KIRÁLYHATTYÚ jellemzők

Takács Tibor történelmi témájú művei sorát egy újabbal gazdagította: Thököly, Balssi, Török Bálint, Mikes Kelemen alakja után ezúttal a Rákóczi-szabadságharc korát idézi fel, emléket állítva a háromszáz éves évforduló kapcsán a XVIII. század elejének legnagyobb központi jelentőségű magyar személyiségének, II. Rákóczi Ferencnek. A kötetet olvasva végigkísérhertjük a kiváló államférfi és hadvezér - egyúttal író és gondolkodó - életének egyes állomásait, bepillanthatunk a szabadságharc mozzanataiba , megismerkedhetünk a Rákóczit körülvevő urakkal, Bercsényivel és a hű szolgával, a `levélíró` Mikessel.