Kis/Bán/Ffy/ könyv jellemzők

"Marosi Ildikó, a két világháború közötti romániai magyar irodalom neves kutatója nemcsak az irodalom- és művelődéstörténeti adatok szakavatott feltárója és elemzője, hanem kitűnő író és szerkesztő is, aki szövegválogatásával és a szemelvények értelmező magyarázatával valósággal életre kelti a kort és annak jelentős személyiségeit.
Ez alkalommal Bánffy Miklósnak olyan műveit eleveníti fel, amelyek a mai olvasó számára szint hozzáférhetetlenek. Bánffy megkapóan szellemes írásai (Az ember tragédiájának 1934-es színpadra viteléről, a mecénásokról, gyermekkora kalotaszegi emlékeiről, a lovak történetéről) az irodalmi köztudatban egy teljesebb Bánffy-kép kialakításához is hozzásegítenek." (Kozma Mária)