Kis egyháztörténet jellemzők

August Franzen professzor méltán világhírű egyháztörténetének magyar kiadását kapja kézbe az olvasó. Bár kis terjedelmű, mégis átfogó, világos és tömör áttekintést nyújt a katolikus egyház lassan kétezer éves múltjáról. Különös érdeme művének, hogy a felszínen zajló események mögötti mélyebb (politikai, szociális, szellem- és kultúrtörténeti) összefüggéseket is igyekszik közelebb hozni hozzánk. A latin bölcsesség: historia est magistra vitae - a történelem az élet tanítómestere megszívlelendő, a mi korunkban talán még inkább, mint elődeink idejében. Egyháztörténetet írni azonban nem könnyű dolog...