KIS JÁTÉKPSZICHOLÓGIA jellemzők

A könyv a JÁTÉKRÓL, vagyis a gyermekkor természetes, életkornak megfelelő tevékenységéről és „nyelvéről” szól, melynek ismerete és tiszteletben tartása a felnőtt-gyerek közti gyümölcsöző kapcsolat alapja. A gyermekkori játék hatásai beépülnek a személyiségbe, ezért életre szólóak.PSZICHOLÓGIAI oldalról közelíti meg a játszást: nem annyira a felszínre, a láthatóra irányítja az olvasó figyelmét, hanem sokkal inkább a háttérben zajló – lényegi – folyamatokra. Ezek tanulmányozása segít utat találni a gyermekhez és így megkönnyíti az eredményes nevelő tevékenységet.KIS terjedelmével összefoglal, szempontot és útmutatást kínál a téma iránt érdeklődőknek a további ismeret bővítéshez. Ajánljuk mindenkinek, aki embernevelésre vállalkozik: szülőknek, pedagógusoknak, azonkívül valamennyi kíváncsi és játékot kedvelő embernek egyaránt. „Kitűnően tömörített könyvecske... amelyet élvezet és okulás volt olvasni, mint a szerzőt mindig...” – írja róla lektori véleményében Vekerdy Tamás.