Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák jellemzők

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik még élő illúziója, hogy az Unió hatékonyan fogja garantálni a nemzeti kisebbségek jogait, sőt a tagság valamilyen területi autonómiához is el fog vezetni. A fenti várakozás alapjai közül az első Romano Prodi mint az EU bizottsági elnökének kijelentése, hogy Európa a kisebbségek Európája, s a kisebbségekkel való egyenlő bánásmód az új, egyesülő Európa egyik sarokköve. A második, hogy az EU a demokráciát alapértéknek tekinti, így olyan társadalmi együttélési formát vár el a tagállamoktól, amelyek kedveznek a kisebbségi jogok érvényesülésének. A harmadik, az EU valóban tesz is a kisebbségek védelmében - döntően közvetetten: fellép a diszkrimináció ellen, támogatja a regionális vagy kisebbségi nyelveket, illetve az azon alapuló kultúrát. Jelen kötetünk a védelem egyes területeinek főbb jellemzőit veszi számba. (részlet az MTA honlapjáról)