Kisérettségi feladatsorok matematikából 9-10. évfolyam jellemzők

"A kötetünk címében szereplő 'kisérettségi' kifejezéssel arra utalunk, hogy a mintafeladatsorok formai szempontból megegyeznek a középszintű írásbeli érettségi feladatsorokkal, ám a feladatok megoldásához elegendő a 9. és 10. osztályos tananyag elsajátítása. Ezzel azt szerettük volna elérni, hogy már a 10. osztály végén, a fakultációválasztás előtt találkozhassanak a tanulók olyan feladatsorokkal, amelyek formai szempontból nagyon hasonlítanak a középszintű érettségi feladatsorokhoz (a feladatok mennyiségét, típusát, nehézségét, pontozását stb. tekintve), de hiányoznak belőlük azok a témakörök és feladattípusok, amelyek megoldásához nélkülözhetetlen a 11.-es és 12.-es tananyag ismerete.
A feladatoknak a megoldásával a diákok egyrészt felmérhetik tudásukat, és eldönthetik, hogy 11. évfolyamon emelt vagy középszinten folytassák-e tanulmányaikat matematikából, másrészt ráhangolódhatnak az érettségi vizsgára, és szembesülhetnek azzal, hogy a vizsgán adott idő alatt mennyi és milyen nehézségű feladatot kell majd megoldaniuk.
A kötet 24 emelt szintű feladatot is tartalmaz, minden témakörből egyet-kettőt." (a Szerző és a Kiadó)