Kisokosok mesekönyve jellemzők

A négy ismert mese most új köntösben kerül az olvasók kezébe. Mindegyik történet rövidke játékkal és néhány célzatosan megfogalmazott kérdéssel egészül ki. A gyerekek emlékezetében így könnyűszerrel, játékos módon rögzülhetnek a gyakorlati életben és majdani iskoláskoruk során alkalmazott alapvető fogalmak. A felső keretben található a mese rövid szövege, amelyhez ismételten vissza lehet térni, újra lehet olvasni az alsó keretben lévő gyakorlati résztől függetlenül. A gyerekeknek minden bizonnyal örömük telik a játékos feladatok megoldásában és az egyes főhősöket a könyv lapjain végigkísérő apró élőlények fellelésében.