KISS BENEDEK - KÖZELKÉPEK ÍRÓKRÓL jellemzők

Az Irodalmi Tagozat monográfiasorozatának új tagja Kiss Benedek költészetével foglalkozik. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész a költő indulásától napjainkig kronologikusan, irodalomkritikai idézetekkel fűszerezve dolgozza fel a megjelent köteteket, és a jóval több mint negyven évtizedes alkotómunkából emel ki a verseket, versrészleteket. Külön fejezetben tárgyalja a gyermekköltészetet, a borverseket, és az erős versanyagot eredményező, kedvesen, vidáman forgatott szavak összességében, a versdalokon, mondókákon, szójátékokon, fantasztikus ritmusokon, a kiforrott költői nyelven keresztül, a képek és hangok folyamán áramlik benne az élet, a boldogságra törekvés.A betegsége miatt hosszú ideje budapesti szobafogságra ítélt költő nehezen tud irodalmi közszerepléseket vállalni, éppen ezért éreztük fontosnak, hogy munkássága megkapja azt az esélyt, hogy eljuthasson az olvasókhoz. A kötet végén rövid életrajz, válogatott bibliográfia és képmelléklet található.