Kiss József összegyűjtött versei jellemzők

Bármilyen hihetetlen, a századfordulón oly népszerű költőnek mindmáig nem jelent meg gyűjteményes kötete. Most Hegedős Mária az eddigi kötetek, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban található kéziratok alapján összeállította a Kiss József lírikusi munkásságát teljesség igénnyel összefoglaló könyvet. Ez a könyv pedig többek között demonstrálja azt a fejlődési vonulatot, azt a pályaívet, miként lett a nép-nemzeti költőiskola hatása alatt álló pályakezdőből és az Arany János-i balladaírás követőjéből a Nyugat-nemzedék előfutárának tartott modern költő. Érzékelhető, hogy az 1880-as évek első felében Kiss József fölhagyott a kissé megmerevedett műfajok, régies formák művelésével, és kezdett a maga alkatára szabott prozódiájú verseket alkotni. A váltás nem volt éles fordulat, inkább lassú átmenetként jellemezhető, de végül is - 1890 táján, a Hét megindulása időszakában - nagyvárosi életérzést megszólaltató, 'urbánus' poéta vált belőle, mindamellett, hogy megőrizte ifjúságának sokágú érdeklődését és a formák, alakzatok változatossága iránti fogékonyságát. A gyűjteményes kötet így - a pályaív kirajzolása mellett - tükre az életmű sokszínűségének, hiszen fölvonultatja a balladákat, az elbeszélő költeményeket, a szociografikus töltetű verseket, a lírai sóhajokat, a forradalmas verseket, a zsidó dalokat és fohászokat, a gyermekverseket és a zsengéket, töredékeket is. A versek keletkezésének időrendjére épülő szerkezet a pálya korszakain alapszik, azon belül az eredeti kötetek anyagát tartalmazza, majd a kötetekből kimaradt (1856-1921 között írott) verseket adja közre a szerkesztő, végül a Függelék a zsengéket, töredékeket, alkalmi megszólalásokat és bizonytalan keltezésű darabokat közli. Terjedelmes, csaknem 300 oldalas jegyzetapparátus egészíti ki a verseket, ahol a szerkesztő számba veszi a költő eredeti és gyűjteményes köteteit, a szövegközlés tudnivalóit és tüzetes magyarázatot fűz valamennyi költeményhez. A Mutatókban életrajzi kronológia, a bizonytalan datálású versek feltételezett időrendi táblázata és betűrendes címmutató segíti az olvasó tájékozódását.