KISZ - A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség története 1957-1989 jellemzők

A politikai rendszerváltás óta először kerül az olvasók kezébe a KISZ történetét részletesen tárgyaló mű. A kötet igen jelentős, eddig még nem publikált forrásanyag segítségével mutatja be azt a folyamatot, amelynek során, sokoldalú szovjet segítséggel, felszámolták a fiatalokat tömörítő rétegszervezeteket, és az egypárti diktatúra szolgálatába állították a monopolhelyzetet élvező KISZ-t. A kötet nyomon követi azokat az ellentmondásokat, amelyek kedvező nemzetközi helyzetben a KISZ gyors felbomlását eredményezték.