"...kitartóan részt vettek a közösségben..." jellemzők

Az egység útja az Újszövetségben és ma Könyvünk alapvető tézise szerint az egység az egyház állandó, soha véget nem érő feladata. Az egységet soha nem lehet végérvényesen megvalósítani. Igaz ugyan, hogy az egység Istentől kapott ajándék, nem nekünk kell „kitalálni” azt, szilárd kiindulópontja Krisztus műve és üzenete. Mégis állandóan alakulóban van. Az egységre való törekvéssel már az Újszövetségben is találkozhatunk. Az apostoli igehirdetés szinte egyetlen egységre hívás. Az apostolok is konfrontálódtak a centrifugális erőkkel, de igyekeztek ellenük hatni. Az egység e kezdeti mozgalmának kell megtalálnunk a mai folytatását. A feladat nemzedékről nemzedékre változik, mindig új feltételekkel kell számolnunk, a fő irány azonban ugyanaz: fel kell építenünk a „communio in Christo”-t (a Krisztusban való közösséget) a „szeretet kötelékében”.