Klasszikus kapcsolatok jellemzők

Italianisztika és komparatisztika rendhagyó értelmezésben és kapcsolatokban a neves olaszos irodalomtörténész új és újszerű tanulmányaiban. Költőfejedelem kontra egyházfejedelem: Dante és VIII. Bonifác. Giambattista Marino fortuna-ja a kortársi dicshimnuszoktól az utókor szobordöntögetéséig. Winckelmann dicső pályája és méltatlan, erőszakos halála Itáliában. A szerelmi szolgaság, a cicisbeismo kultusza és kritikája a felszabadító felvilágosodás korában. Alfieri, a preromantikus vátesz és a jelen kori alfierisztikai szakirodalom. Magyar poéta Berzsenyi versének olasz rokonai. Mazzini, a laikus apostol és életrajzíró hagiográfusai. Pisacane, a korán jött forradalmár és kései bírálói. Egy trieszti és egy dublini író barátsága: Svevo és Joyce. Útitársak tévútjai: Alberto Moravia és Carlo Levi útleírásai a létező szocializmus országairól. Olasz költők, svéd ítészek: az olasz irodalom és a Nobel-díj. Lucrezia Borgia és Dario Fo. Hasonlóságok és ellentétek, izgalmas egybevetések. Egyéniségek és kötődések. Ami megismételhetetlenül egyedi és ami kapcsolatot teremt. Olasz klasszikusok és mai magyar olvasók között is.