Klinikai hematológia jellemzők

A klasszikus hematológia az utóbbi évtizedekben számos ismerettel bővült, több diszciplína (így az onkológia, a kardiológia, a klinikai transzfuziológia, genetika, immunológia) közös határterületeként anyaga jelentősen gyarapodott és módosult. Harminc hematológiai témájú "tantermi előadás" anyagát tartalmazza ez a zsebkönyv; többet, mint a Petrányi szerkesztette Belgyógyászat megfelelő fejezete, tehát nem annyira "tömör összefoglalás" és több benne az újdonság. Egy olyan jegyzet, melyet a hallgató saját megjegyzéseivel egészíthet ki az előadás vagy az anyag tanulása során. Jó alapot nyújt a szigorlathoz, de szolgálhatja a posztgraduális képzést is.
A szerzők belgyógyászok, akik a klinikai hematológiát két egyetemen, több évtizeden át rendszeresen oktatták. "Előadás-jegyzetük" praktikusabb, frissebb, könnyebben kiegészíthető, mint a szabványos tankönyv.