Klinikai pszichológia jellemzők

A Klinikai pszichológia az Amerikai Egyesült Államokban a klinikai szakpszichológus-képzés egyik tankönyve. Rendeltetésének megfelelően a klinikai pszichológia valamennyi területét összefoglalja. Minden egyes terület tárgyalásakor kitér a történeti háttérre, felvillantja a szakterület nagy alakjait, az egyes irányzatok vagy specialitások mozgalom-szerűen indult kezdeteit, s legalább egy jelenlegi képviselőt is bemutat. Tárgyalja a leggyakrabban alkalmazott kísérleti elrendezéseket, a diagnosztikai osztályozási rendszereket, a tesztmódszereket, az interjú és a viselkedésdiagnosztika technikáit. A pszichoterápiás irányzatok elméleti hátterét, módszereit és hatékonyságvizsgálatait is ismerteti, esetekkel illusztrálva. Ezenkívül kitér a szakma etikai kérdéseire is. A szakma rész-területei közül külön fejezet foglalkozik azokkal, amelyek az utóbbi időben rohamosan fejlődnek: ilyen a közösségi pszichológia, az egészség-lélektan, a neuropszichológia, az igazságügyi pszichológia és a gyermek-egészséglélektan. A fejezetek elején ellenőrző kérdések, a végén összefoglalás és a kulcsfogalmak szótárszerű felsorolása segíti az ismeretek elsajátítását. Tankönyvként használható pszichológusok, klinikai szak-pszichológusok, pszichiáterek és pszichoterapeuták képzésében, de hasznos olvasmány lehet egyéb mentálhigiénés szakemberek és minden érdeklődő egészségügyi szakember, illetve művelt laikus olvasó számára is. (www.osiriskiado.hu nyomán)