Kodály jellemzők

Szálfa volt, gazdag szellemi termésének jelentősége szinte felmérhetetlen. Egyedülálló jelensége századunk zenekultúrájának: korszakos, világszerte elismert zeneszerző, iskolát teremtő tudós és olyan pedagógus, kinek figyelme a teljes zenetanításra kiterjedt az óvodától a Zeneművészeti Főiskoláig. Szinte nem telik el egy nap, hogy remekműveit ne játszanák a világpódiumon. Akárcsak barátja Bartók Béla, irányt mutató személye a népzenekutatásnak. Hatása az iskolai énektanításra globális, Amerikától Japánig. Bartók a magyar szellem, Toscanini az európai kultúra letéteményesének tartotta. Valóban: nemzeti és nemzetközi nagy alakja volt nemcsak a zenének, a tiszta humanizmusnak is.