KOLLÉGIUMI DRÁMAGYŰJTEMÉNYEK jellemzők

A kötetben közölt 30 drámaszövegből 22 a református kollégiumokban (a 18. század végén és a 19. század elején) összeállított kéziratos drámagyűjteményekben maradt fenn, ezért adtuk kötetünknek a Kollégiumi drámagyűjtemények címet. Ezek a gyűjtemények azután kerültek elő a szatmári, a székelyudvarhelyi, a szegedi és a debreceni könyvtárakból, hogy a Protestáns iskoladrámák című kötet (sorozatunk első kötete) 1989-ben megjelent. Az újonnan előkerült anyagnak köszönhetően további 15 sárospataki színjáték szövegével lett gazdagabb a sárospataki színjátszó hagyomány, és egy 1745-ből való debreceni drámaszöveg is gyarapítja az eddigi anyagot. Nagyon érdekes az a gyűjtemény, amely a székelyudvarhelyi kollégium tanárának, Szigethi Gyula Mihálynak a drámafordításait és eredeti darabjait őrizte meg a számunkra, mivel eddig egyetlen drámaszöveget sem ismertünk az ottani kollégiumból.Helyet kapott a kötetben több olyan katolikus drámaszöveg is, amelyek variánsait már korábban (a sorozat jezsuita,