KOMÁROM, A SZŰZ VÁR jellemzők

CSIKÁNY TAMÁS ezredes húsz éve tanít a magyar katonai tisztképzés-ben, kutatási területe a kora újkori,újkori európai és magyar hadművészettörténete. Az MTA doktori címét az 1848-49-es magyar szabadságharhadművészetének tudományos feltárása során elért eredményeiért kapta meg, publikációinak többsége is e történelmi korszakkal foglalkozikA komáromi vár történetét már szintén majd’ húsz éve kutatja, e témábanis több tanulmánya,illetve egy könyve jelent meg, a Horváth Csabával közösen írt Komárom erődváros. E kötet is Szamódy Zsolt fényképeivelegyütt lát napvilágot. A szerző szemléletmódja elsősorban a katonát igyekszik előtérbe helyezni, a gondolkodó, a hivatásának elkötelezett,és kötelességét minden elé helyező embert. A hadtörténelmi esemé-nyek bemutatásánál, elemzésénél a katonai gondolkodás logikáját követi, a hadművészet általános törvényszerűségeit alkalmazza ott is ahol kevesebb forrás áll rendelkezésre. Vallja ugyanakkor, hogy a hadtörténelem szerves része az általános társadalo