KOMMENTÁR A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVHÖZ I-II. jellemzők

A kommentár a nyomtatott könyv mellett Jogtár-kiegészítés és e-könyv formátumban is megjelenik majd. A formátum várható megjelenése 2014. IV. negyedév.2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári Törvénykönyv. A kiadvány arra vállalkozik, hogy a kommentár műfajának megfelelően az egyes paragrafusokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt.A mű a nemzetközi és hazai jogfejlődés eredményeit felhasználva elemzi az új Ptk. szövegét; a régi Ptk. joggyakorlatát is értékeli és elemzi a korábban kialakult gyakorlatnak az új törvény alkalmazása során is irányadó vonatkozásait, részeit. A kommentár feldolgozza az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozatot is.A kiadvány szerkesztője Prof. dr. Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke, a kötet elkészítésében olyan szerzők vettek részt, akik hosszú ideje aktívan közreműködtek az új Ptk.-t előkészítő Szerkesztőbizottság munkájában