KOMMUNIKÁCIÓTAN jellemzők

A kommunikációtan mint a társadalmi köztérben zajló kommunikációs eseményeket, jelenségeket, ismereteket tanulmányozó diszciplína nem hagyományos, általánosan elfogadott megnevezése e tudományterületnek. E könyv kísérletet tesz arra, hogy rávilágítson a kommunikáció heterogén jellegére, amelynek vizsgálata interdiszciplináris kutatási módszereket igényel, valamint hogy elfogadtassa a társadalom- és természettudományokban elterjedt -tan utótagú diszciplínák analógiájára a kommunikációtan összefoglaló elnevezést. De vajon melyik tudományághoz tartozik a kommunikációtan?