Komplett feladatsorok az olasz középfokú írásbeli nyelvvizsgára jellemzők

"Ezt a könyvet azzal a céllal írtam, hogy új feladatokkal segítsek a 'B' típusú középfokú nyelvvizsgára készülő diákoknak és tanáraiknak. Úgy igyekeztem összeállítani az anyagot, hogy az az immár sokféle, rendelkezésünkre álló tankönyvet nyelvtanilag kiegészítse, illetve témáiban és szókincsében felfrissítse vagy bővítse, és igazodjon a NAT által meghatározott követelményekhez is. A könyv állami középfokú nyelvvizsga írásbeli részében található feladattípusokhoz hasonló feladatsorokat tartalmaz 20 egységre osztva. Az 1000 teszthez megadtam a megoldásokat is, hogy mindenki ellenőrizhesse az írásbeli nyelvvizsgához szükséges legalapvetőbb nyelvtani és lexikai ismereteit."