KONGLOMERÁT (ERDÉLY) jellemzők

Három nagy formátumú, különböző jellegű, de azonos nagyságrendű eszme-és irodalomtörténeti alakról szól a könyv, három nagy erdélyi íróról, gondolkodóról, három tragikus sorsú férfiről, emberi-történelmi tragédiájukról. De ki is e három nagy halott? Szabédi László, Gaál Gábor és Szilágyi Domokos. Nem akárkik.