KONOK IDŐ - FODOR ANDRÁS EMLÉKEZETE - jellemzők

Ez a könyv -szorosabban véve - nem emlékkötet, mint ahogy az In memoriam és Emlékezet sorozat kötetei sem azok. Életút és pályakép. És a naplóíró-költő Fodor András élete nagyszerű korrajz is lett! Az Eötvös Kollégium története éppúgy itt van előttünk, mint az íróbarátok cikkeiben megelevenedő 50-es, 60-as, 70-es évek. Vannak eddig meg nem jelent írások is, pl. Vekerdi László védőbeszéde a Domokos Mátyás-kritikára. Izgalmas, olvasmányos, tanulságos kötet!