Kontuly Béla jellemzők

A jelen kötet témája rendkívül időszerű. Nemcsak azért, mert 2004-ben ünnepeljük Kontuly Béla festőművész (1904-1983), az ún. római iskola nemzetközi rangú képviselője születésének századik évfordulóját, amelyre az Ernst Múzeum külön kiállítással emlékezik 2004. január-februárjában. Hanem legfőképpen azért, mert a két világháború közötti időszak magyar művészetét ma már nem antagonisztikusan értékeljük, mint elődeink. A modernizmus fogalmát sokkal kiterjedtebb kulturális mezőre alkalmazzuk. Ezzel számos olyan alkotó és művészcsoport a reflektorfénybe kerül, akiket a kulturális emlékezetből korábban a "retrográd" jelzővel egyszerűen ki akartak törölni.