Könyv a lovakrul jellemzők

A Kós Károly Alapítvány az 1915-ben írt kéziratos könyv, a testamentum és agrikultúra 2004-ben megjelent hasonmás kiadása után a családi hagyatékban őrzött, eddig még sehol sem publikált, és hasonlóképpen a középkori kódexek stílusában készült könyv facsimile kiadásával járul hozzá Kós Károly életművének megismertetéséhez. A Könyv a lovakrul több tucatnyi akvarell illusztrációjával nemcsak művészi szempontból jelent ritkaságot és különös értéket, hanem tartalmát tekintve is úttörő mű. A kötet Kós Károlynak a lovakkal kapcsolatos alapos tudását rendszerező leírása történeti, kultúrtörténeti, kortörténeti és állattenyésztési vonatkozásban egyaránt egyedülálló. Összefoglalja a lótenyésztés történetét, a lovak fajtáit, különös tekintettel az Erdélyben elterjedtekre, hasznosításuk lehetőségeire. Történetiségén túl a mai, hazai, fellendülőben lévő lótartás, valamint az Erdélyben hasonlóképpen remélhető fejlődés részére fontos adatokat, hasznosítható ismereteket közvetít. Részletesen ismerteti a lótenyésztés tudnivalóit, ezekkel kapcsolatos hagyományokat, a lovak gyógyításának korabeli módszereit, a lótartás helyes módját.