KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVE 4. jellemzők

Más diszciplínákhoz hasonlóan a könyvtár, és információtudományt is ezer szál köti más tudományokhoz. A szövegtan, tudománymetria, tudományrendszertan már az előző kötetekben helyet kapott, mivel az információtudomány korszerűen ezek alkalmazásaként határozza meg magát. A negyedik kötet a további határtudományokat mutatja be három blokkban. Az első blokk három fejezetből áll: könyvtár és szociológia, olvasáslélektan, a tájékoztatási és könyvtári szolgálat jogi szabályozása. Ezt egy technikai blokk követi szintén három részben: a technológiai folyamatok automatizálása, állományvédelem, könyvtárépítészet. A könyvtárvezetés, könyvtárgazdaságtan és PR kérdései alkotják a kötet harmadik részét. Valamennyi fejezet közös jellemzője, hogy nem a vonatkozó határtudomány egyszerű összegző áttekintését nyújtja, hanem könyvtári, információtudományi látószögből mutatja meg a kialakult tudományközi kapcsolatok területeit és tartalmát.