Korán jellemzők

A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való. Jelen mű a Korán első magyar nyelvű fordításának az úgynevezett „Kassai Koránnak” kiadása, amely ilyenformában 1831 óta először lát napvilágot. Az iszlám kultúrtörténet iránt érdeklődőknek és a magyar nyelvű könyvritkaságok kedvelőinek egyaránt ajánljuk. Reprint kiadás archaikus nyelvezettel, latinból fordított szövegezéssel a XIX.sz-ból.