Környezeti témák a tanórán jellemzők

Kedves Olvasó! Ez a könyv, amelyet a kezében tart, egy sorozat része. A sorozat a környezeti nevelésről szól, s elsősorban azokhoz, akik ilyen célú továbbképzéseket szeretnének tartani pedagógusok - szülők, ifjúsági vezetők, oktatásirányítók (és bármely más érintett) - számára. A sorozat eredetileg az Egyesült Államokban jelent meg, s a címe angolul Workshop Resource Manual, azaz magyarul Műhelyszervezési kézikönyvek. Ennek 8 kötete van; mindegyik más-más témájú továbbképzés tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez nyújt segítséget. A sorozat kötetei a következők: A környezeti nevelés fogalma; Környezeti nevelés a tantervekben; Környezeti témák a tanórán; Környezeti nevelés a városban; A helyi közösség erőforrásai; Környezeti nevelési segédletek értékelése; Számítógép a környezeti nevelésben; Hatékony műhelyek tervezése. A kötetek ugyan elsődlegesen műhelyszervezésről szólnak, módszertanilag olyan széles spektrumúak, hogy más környezeti nevelési célra is sikerrel használhatók. Ha tehát valaki nem műhelyt tervez, hanem "csak" az osztályában szeretné a környezeti nevelést eredményesebbé tenni, akkor is talál benne számos ötletet, jó tanácsot. Sokcélú tehát ez a sorozat; sikerrel használhatja az oktatásirányító is, amikor tanárok továbbképzését tervezi, s a tanár is, ha egy óravázlat-ötletet, egy feladatot vagy egy másolható fólia-tervet keres. A Műhelyszervezési kézikönyvek (Workshop Resource Manual) nyolc kötete egy nagyobb sorozatnak a része. Ennek Environmental Education Toolbox, azaz magyarul Környezeti Nevelési Szer-Tár a címe. Ez a nagyobb sorozat a kezdő környezeti nevelőtől a legtapasztaltabbakig mindenkinek szeretne valamiféle segítséget adni. Sajnos ebből a sorozatból magyarul csak a Műhelyszervezési kézikönyvek férhető hozzá.