Környezetismeret munkafüzet 4. o. jellemzők

Az általános iskola negyedik osztályos tanulóinak szóló környezetismeret munkafüzet az alábbi témakörökből válogat: Az erdő élete; Ismerkedés a térképpel; Az élettelen környezet és az élőlények kapcsolata; "Nekem szülőhazám..."; Testfelépítésünk, életműködéseink; A vizek, vízpartok élete; A füves területek élete.