KÖRNYEZETJOG jellemzők

A környezetvédelmi szabályozást az elméleti alapoktól kiindulva, az egyes szakterületeken át a nemzetközi és európai uniós szabályozásig áttekintő és feldolgozó kötet magyar nyelven az első alapozó, a kérdéskört teljes egészében átfogó munka, melynek megjelenését nem csupán az örvendetesen növekvő környezetjogi érdeklődés sürgette, hanem a felsőfokú és posztgraduális képzés igényei is. A tankönyv az elvek és elméletek közvetítésén túl összefoglalja a vonatkozó hazai és európai uniós jogalkotás folyamatosan változó anyagát, bemutatja intézményrendszerét, s azokat a problémákat is, amelyekkel a gyakorlatban találkozhatunk.