KÖRNYEZETTUDOMÁNY jellemzők

Az 1500 címszót tartalmazó lexikon a környezettudomány legfontosabb fogalmait mutatja be, s megközelítési módja ritkaságnak számít. Közérthető tudományos lexikon, mely az emberi hatásokkal, a földi környezet működésével, az ember és környezete kapcsolatával foglalkozik.A szóanyag felöleli a földtudományok, a hidrológia, a limnológia, a meteorológia, az ökológia, a talajtan, a kémia, a fizika és a környezetvédelem környezettudományi szempontból fontos fogalmait és eszközeit. A főbb fogalmakat és folyamatokat ábrák , képek és táblázatok illusztrálják.A lexikont haszonnal forgathatják a környezettudomány oktatásában részt vevő tanárok, hallgatók és diákok, a kezdő, illetve a mások területe iránt érdeklődő tudományos kutatók és a széles nagyközönség: mindazok, akik a környezeti kérdések tudományos alapjaiban tájékozódni kívánnak.