KÖRNYEZETÜNK TITKAI - KÖRNYEZETISMERET 1.OSZTÁLY jellemzők

A bennünket körülvevő világ sokszínűségének megismerését segíti a Környezetünk titkai miniLÜK-sorozat 1. osztályosoknak szóló része.A feladatok az adott évfolyam tananyagára épülve segítik a gyerekeket: állatok és növények felismerése; csoportosítási feladatok különböző szempontok szerint; az egészséges táplálkozási szokások kialakítása; érzékelés; helyes öltözködési szokások elmélyítése; kölcsönhatások; évszakok, hónapokAz önellenőrzés segítségével a gyerekek önálló munkájáét is segítik a játékos feladatok.A füzetet miniLÜK kirakókészlettel használjuk!