KÖRNYEZETÜNK TITKAI - KÖRNYEZETISMERET 2.OSZTÁLY jellemzők

A bennünket körülvevő világ sokszínűségének megismerését segíti a Környezetünk titkai miniLÜK-sorozat 2. osztályosoknak szóló része.A feladatok az adott évfolyam tananyagára épülve segítik a gyerekeket: állatok és növények csoportosítása különböző szempontok szerint; felismerés meghatározások alapján; mérőeszközök, mértékegységek használata; az egészséges táplálkozási szokások kialakítása; alapfokú helyes közlekedési szokások kialakítása; idő és időtartam; évszakok-ünnepek.Az önellenőrzés segítségével a gyerekek önálló munkájáét is segítik a játékos feladatok.A füzetet miniLÜK kirakókészlettel használjuk!