Korszakok párbeszéde jellemzők

A korszakok párbeszéde - egyetlen ember sorsára kivetítve - életformák és életstratégiák párbeszédét jelenti; bármelyik valósul is meg a szemünk előtt, mindenképpen ünnepi pillanat(ok)nak lehetünk a tanúi. A móéddal jelzett ünnepi pillanatok létrejötte nem tekinthető a véletlen művének, hanem sokkalta inkább egy, a múltban elhangzott, s a jövő felől folyamatosan megerősített ígéret manifesztumának. Ennyiben viszont e szerény könyvecske nem minősül többnek, mint néhány, az iméntiek során értelmezett pillanat felelevenítésének, végső soron tehát a véletlen művének, még akkor is, ha az írások egybegyűjtése tudatos gesztust fejez ki azok iránt, akiknek az itt olvasható esszék létrejöttüket köszönhetik.