Korszerű munkagazdaságtan jellemzők

A könyv a jövő munkagazdászait a munkaerő-piaci viselkedés modern elméletével, ennek gazdaságpolitikai alkalmazásával ismerteti meg. Az alapfogalmakból kiindulva áttekintést nyújt a fontosabb mozgatóerőkről, ezek összefüggéseiről, majd részletekbe menően elemzi a munkaerő iránti keresletet és kínálatot. A koncepciók alkalmazását tárgyalva - az elméletet "működés" közben láttatva - pedig több olyan, napjainkban széles körű érdeklődésre számot tartó és olykor éles vitákat kiváltó témát is érint, mint a munkanélküliség problémaköre, a kereseti egyenlőtlenségek vagy a nemi és faji diszkrimináció. A fejezetek végén ellenőrző kérdések és feladatok találhatók.