Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva jellemzők

Előszó: Könyvünket négy fő részre osztottuk. Az első, vagyis az elméleti, a különféle időszámítási szabályokat tartalmazza. E szabályokat lehető röviden adjuk elő, mindazáltal úgy, hogy mindenki könnyen felfoghassa; e végből e szabályokat mindig példákkal világosítjuk meg, még pedig tekintettel fő czé-hinkra, legtöbbnyire hazai okmányainkból vett példákkal. Hogy e szabályok körül teljes biztossággal járhassunk el, szükségesnek tartottuk arra is tekintettel lenni, hogy maguk őseink miként számítottak. E végből a legjelesebb uj chronol. kézikönyvek mellett a középkorban használt ide vágó műveket (például Beda, Durandus, Sacro Bosco és különféle computusokat) is felhasználtuk és több időszámítási szabályt (például Intervallum, Claves Termi-norum, Regulares), melyeket ujabb chronologusok, mint kevésbé lényegeseket, vagy csak futólag említenek, vagy egészen elhagynak, kimeritőleg tárgyaltuk, miután azok őseink által használtatva, ismereteik által őseink időszámítási modorával is biztosabban ismerkedünk meg.