Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849 jellemzők

Ezt a könyvet maguk a kortársak, a szabadságharc résztvevői írták. Nevesek és alig ismertek, naplók, levelek, kiáltványok, napiparancsok és féltve őrzött emlékiratok szerzői.